SAT-TV - Kliimapartner

Go to content
Muu


Sat-TV

Sat-TV antenni valikul võtke arvesse huvipakkuva satelliidi leviala ja antenni paigalduse asukohta selles levialas - leviala piirimail asudes tuleb otsustada suurema läbimõõduga antenni kasuks, et tagada ka nõrgema signaaliga kanalite vastuvõtt kehvemates ilmastikutingimustes. Näiteks Vene pakettide Tricolor ja NTV+ vastuvõtuks satelliidilt EutelsatW4 36E on minimaalne soovituslik antenni läbimõõt 88cm.
Paigaldame olemasolevale sat-antennile täiendavaid lisapäid.
Uuendame Sat-tv tuunerite kanalinimekirjasi.


Digi-tv

Paigaldame ja häälestame eetriantenne.
Korterelamute, eramute ja ridaelamute tv süsteemi
terviklahendused
Digituunerite paigaldus ja kanalinimekirjade             
uuendamine
Olemasolevate antennisüsteemide täiendused,
veaotsing
Eemaldame vanu antenne ja maste, mis risustavad katust
Konsultatsioon antennisüsteemi väljaehitamisel


Suur-Kaare 49,
71015 Viljandi
5184429
5284729

     ©2020 KLIIMAPARTNER
Back to content